ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Π. ΜΟΣΧΟΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
 
 

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

 
10/12/2012
 

 

Πιστεύετε ότι ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα μπορεί να υποκαταστήσει τον Ασφαλιστή σας;

Ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος/Πράκτορας είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται κοντά σας 365 ημέρες τον χρόνο, οποτεδήποτε τον χρειαστείτε. Είναι πολύτιμος σαν το γιατρό σας. Γιατί στις δύσκολες στιγμές της ζωής σας θα είναι ο πρώτος που θα τρέξει κοντά σας μετά την οικογένειά σας. Θα τον αλλάζατε ποτέ με ένα μηχάνημα, με μια τηλεφωνική γραμμή, με μια άγνωστη φωνή από ένα call center, με το διαδίκτυο; (Αν το κάνατε ήδη, ξανασκεφτείτε το). Κι όταν συμβεί η ζημιά για την οποία ασφαλίζεστε που θα απευθυνθείτε; Ποιος θα' ρθει κοντά σας στη δύσκολη στιγμή; Ο άγνωστος; To... μηχάνημα; Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος/Πράκτορας δεν είναι ένας άχρηστος επαγγελματίας που μπορεί να υποκατασταθεί από ένα μηχάνημα, έναν τηλεφωνητή, έναν οποιονδήποτε. Είναι ένας άνθρωπος όπως εσείς, που νοιώθει, αναγνωρίζει και κατανοεί τα προβλήματα, τις αγωνίες και τις ανάγκες σας.

Εμπιστευθείτε τον.

Πηγή: Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πίστης

 

►ANAΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

►ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

►ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

AΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Αστική Ευθύνη:
Η Αστική Ευθύνη είναι η υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη που πρέπει να υπάρχει στο ασφαλιστήριο και καλύπτει τις Σωματικές Βλάβες και τις Υλικές Ζημιές προς Τρίτους.
Σωματικές Βλάβες Προς Τρίτους: Το όριο των Σωματικών Βλαβών καλύπτει το τραυματισμό ή το θάνατο τρίτων.
Υλικές Ζημιές: Το όριο των Υλικών Ζημιών καλύπτει τις ζημιές προς τρίτους που θα προκληθούν λόγω ατυχήματος.

Aστική Ευθύνη Πυρός:
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από Πυρκαγιά που θα προκληθεί και θα ξεκινήσει από το ασφαλιζόμενο όχημα και θα επεκταθεί σε περιουσία τρίτων.

Aστική Ευθύνη Ζημιών Τρίτων κατά τη μεταφορά του Οχήματος:
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη μεταφορά του ασφαλισμένου αυτοκινήτου εντός πορθμείου, οχηματαγωγού, οδικώς, σιδηροδρομικώς και ατμοπλοϊκός.

Πυρός:
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προέλθουν από πυρκαγιά από ανάφλεξη του οχήματος ή από πτώση κεραυνού. Επίσης περιλαμβάνει τις ζημιές που θα προκληθούν από πυρκαγιά που μεταδίδεται σ' αυτό από άλλο αντικείμενο, αποκλειομένου του εμπρησμού.

Πυρός από Τρομοκρατικές Ενέργειες:
Καλύπτονται οι ζημιές που προέρχονται στο ασφαλισμένο όχημα από πυρκαγιά ή έκρηξη οι οποίες θα προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες τρίτων, μεμονωμένες ή όχι. Η εν λόγω κάλυψη παρέχεται μαζί με την κάλυψη της Πυρός.

Φυσικά Φαινόμενα:
Καλύπτονται οι ζημιές του αυτοκινήτου που προκαλούνται άμεσα από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, τυφώνα, χαλάζι, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου και σεισμό. Η κάλυψη για χαλαζόπτωση αποτελεί εξαίρεση για κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες.

Ασφάλιση Ζημιών από Πυρκαγιά σε Στάσεις-Απεργίες:
Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά ή έκρηξη κατά τη διάρκεια στάσεων ή απεργιών.

Ολική Κλοπή:
Σε περίπτωση κλοπής του οχήματος η εκάστοτε εταιρεία αποζημιώνει τον ασφαλιζόμενο στην πραγματική αξία του οχήματος κατά την ημέρα απώλειάς του, αν το όχημα δεν βρεθεί μέσα σε 90 μέρες. Δεν καλύπτει ζημιές ή απώλειες εξαρτημάτων κατά την διάρκεια της κλοπής αν βρεθεί το όχημα, εκτός αν έχουμε την κάλυψη για μερική κλοπή.

Μερική Κλοπή:
Η Μερική Κλοπή καλύπτει τις ζημίες που γίνονται κατά τη διάρκεια της κλοπής από αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων του οχήματος που είναι στερεός προσδεμένα στο σώμα του αυτοκινήτου και επίσης είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του. Επίσης καλύπτονται οι ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της κλοπής του.

Θραύση Κρυστάλλων:
Καλύπτονται οι ζημιές από οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένης και της απόπειρας κλοπής από θραύση κρυστάλλων του μπροστινού και του οπίσθιου παρ-μπριζ, παραθύρων του αυτοκινήτου.

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού:
Καλύπτει τον εκάστοτε οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος για τροχαίο ατύχημα από το οποίο προκλήθηκαν σ' αυτόν Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος. Δικαιούχοι του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου του ορίζονται οι Νόμιμοι Κληρονόμοι του.

Νομική Προστασία:
Οι παροχές της Νομικής προστασίας είναι οι εξής:

Διεκδικήσεις αξιώσεων αποζημιώσεων από ατύχημα.
Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια.
Προσφυγές στις Δημόσιες Αρχές περί αφαιρέσεως διπλώματος, πινακίδων κυκλοφορίας και ανάληψη της υπεράσπισης του ασφαλισμένου.

Εκτίμηση Ζημιών Ασφαλισμένου Οχήματος:
Η Εταιρία αναλαμβάνει να εκτιμήσει τις ζημιές που έχει υποστεί το ασφαλισμένο όχημα από πρόσκρουση, σύγκρουση, εκτροπή, ανατροπή και να παραδώσει στον ασφαλισμένο λεπτομερή έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εν λόγω παροχή είναι η ύπαρξη ευθύνης του ασφαλισμένου για την πρόκληση του ατυχήματος. Σε αντίθετη περίπτωση ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρία για τα έξοδα που αυτή πραγματοποίησε.

Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα:
Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα, από σύγκρουση του με άλλο όχημα το οποίο είναι ανασφάλιστο και εφόσον αυτό είναι γνωστό. Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης, αποτελεί η διαπίστωση της ευθύνης του ανασφάλιστου οχήματος η οποία θα πρέπει να προκύπτει από αποδεικτικά στοιχεία και υποχρεωτικά από Δημόσια έγγραφα (αντίγραφο δελτίου συμβάντος της αστυνομικής αρχής που επιλήφθηκε στο ατύχημα, ποινική δικογραφία).

Οδική βοήθεια:
Η αποστολή συνεργάτη στον τόπο του ατυχήματος για την υποβολή 'δήλωσης ατυχήματος' και την βοήθεια συμπλήρωσης του εντύπου του φιλικού διακανονισμού. Επίσης, για να φωτογραφήσει το ασφαλισμένο όχημα και τα τυχών εμπλεκόμενα στο ατύχημα οχήματα τρίτων έτσι ώστε οι ζημιές που προκλήθηκαν από το ατύχημα να είναι εμφανείς για τη σύνταξη πραγματογνωμοσύνης. Τέλος, ο συνεργάτης φροντίζει σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του ασφαλισμένου οχήματος συνεπεία του ατυχήματος να το μεταφέρει στον πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο για την επισκευή του ή στον τόπο επιλογής του ασφαλισμένου.

Διάρρηξη σωληνώσεων:
Ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει προστασία από την διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ύδατος, σωληνώσεων και των εν γένει εγκαταστάσεων υδρεύσεως, κεντρικής θερμάνσεως ή κλιματισμού.

Διαρροή από Σπρίνκλερς (Springlers):
Είναι η κάλυψη που προστατεύει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα,αμέσως προερχόμενη από διαρροή ή διαφυγή νερού από την εγκατάσταση αυτομάτων πυροσβεστήρων (σπρίνκλερς) ευρισκομένων στο ακίνητο.

Ασφάλιση εμπιστοσύνης:
Το είδος της ασφάλισης που σκοπό έχει να προσφέρει προστασία στις επιχειρήσεις από ζημιές προερχόμενες από άτιμες πράξεις του προσωπικού της.

Ασφάλιση σε αξία καινούργιου:
Αναφέρετε στην κάλυψη που προβλέπει ότι εάν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα καταστραφούν ή πληγούν συνεπεία επελεύσεως καλυπτομένου κινδύνου, η αποζημίωση θα υπολογισθεί στην βάση της κατά την στιγμή της ζημίας δαπάνης αποκαταστάσεως ή αντικαταστάσεως τούτων ως καινούργιων, στον τόπο της ζημίας.

Πυρκαγιά:
Αναφέρεται στην κάλυψη που προσφέρει προστασία από πυρκαγιά δηλαδή τη φωτιά, η οποία προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία, ή η οποία έχει εγκαταλείψει την εστία της και επεκτείνεται εξ ιδίας δυνάμεως.

Πυρκαγιά από δάσος:
Αναφέρεται στην κάλυψη πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή θαμνώδεις εκτάσεις, λόχμες, λειμώνες, συστάδες δένδρων ή θάμνων ή και συνεπεία εκχερσώσεως του εδάφους δια πυρός .

Πλημμύρα:
Αναφέρεται στην κάλυψη που παρέχει προστασία από κατακλυσμό από θαλάσσια ύδατα, την λόγω φυσικών αιτίων υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευμάτων, την διάρρηξη ή υπερχείλιση του δημοσίου δικτύου παροχής νερού και την οιανδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων προερχόμενων από χώρους εκτός των ασφαλισμένων κτιρίων ή κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλισμένα αντικείμενα

Καπνός:
Είναι η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει προστασία στο ασφαλισμένο αντικείμενο από άμεση επίδραση καπνού, που θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ξηράνσεως ή εστιάσεις, οι οποίες ευρίσκονται εντός των ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων.

Κατά παντός κινδύνου (All risks Policy):
Αναφέρεται στην ασφάλιση περιουσίας που καλύπτει πάσης φύσεως απώλεια ή ζημιά από ατύχημα που δεν εξαιρείται σε κάποιο άλλο τμήμα του εγγράφου της ασφάλισης.

Κεραυνός:
Η ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρει προστασία από την ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση ανάμεσα σε σύννεφο και έδαφος.

Κλοπή:
Η ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρει προστασία για την αφαίρεση των ασφαλισμένων αντικειμένων μετά από διάρρηξη (παραβίαση με βίαια και δυναμικά μέσα).

 

►XΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Έντυπο Φιλικού Διακανονισμού


TΗΛΕΦΩΝΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: 18189, Φροντίδα Ατυχήματος: 210-9099999, Zωής: 210-9099000
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: 210-8119670, Aτύχημα Αυτοκινήτου: 211-1075709, Ζωής: 801-11-01234
 • ΜΙΝΕΤΤΑ: 210-9309400, Φροντίδα Ατυχήματος: 210-9409582, 210-9310807, Νοσοκομειακή Κάλυψη: 210-9307723, Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη: 210-9975650
 • ΑIG: 210-8127600, 210-9408676, 211-1075708
 • EUROLIFE ERB: 210 9555600, Φροντίδα Ατυχήματος: 210-6504035, Zωής: 210-9555600
 • INTERASCO: Φροντίδα Ατυχήματος: 210-9460293, Zωής: 210 6776111
 • INTERNATIONAL LIFE: 210-8119000, Φροντίδα Ατυχήματος: 210-6504036, 801-11-650036, Ζωής: 801-11-808080, 210-9987850 (Δευτέρα-Παρασκευή), 210-8119161 (Σαβ/κο)
 • EIG EVIMA: 210-7418000, Φροντίδα Ατυχήματος: 210-7418500
 • DAS: 210 9001300
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • Εθνική
 • Ευρωπαϊκή Πίστη
 • MINETTA
 • AIG
 • EuroLife
 • Interasco
 • International Life
 • DAS
 • Interamerican
 • Generali Hellas
 • Grouporama Φοίνιξ

YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

 

YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

 

Ειδικές τιμές για ανέργους

 
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 60, ΤΚ 17241, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210.9713900, ΦΑΞ 210.9713903, info@advice-insurance.gr
Facebook Page